4. Werken

Ook op het gebied van werk speelt er veel:

  • Steeds meer ouders hebben behoefte aan nieuwe, flexibele werkvormen om werk, gezin en zorg te verdelen omdat ze niet zien hoe ze twee volle vaste banen moeten combineren met een gezin waarvan het dagritme en de tijden van de kinderen heel anders zijn.
  • Het verschil in het aantal betaalde uren tussen vrouwen en mannen is nog steeds substantieel. 50% Van de vrouwen is niet financieel onafhankelijk (waarbij de grens van financiële onafhankelijkheid al bij 1200 euro per maand ligt). Bij een eventuele scheiding lopen vrouwen gemiddeld tegen een koopkrachtverlies van 25% aan versus 0,2% koopkrachtverlies van mannen.
  • Daar komt bij dat kinderopvang in Nederland voor tweeverdieners duurder is dan in vergelijkbare landen. Nederlandse ouders zijn 20% van hun inkomen kwijt aan de kinderopvang. In vergelijking: Franse en Duitse ouders 10% en Scandinavische ouders slechts 4%. Als je aan de knop kindontwikkeling draait en dit goedkoper maakt dan heeft dit direct effect op de economische zelfstandigheid, maar liefst een stijging van 3,1%-punt.
  • Burn-out percentages zijn hoog door de grote druk om werk en zorg te combineren. Nederland kent een grote werknemerscultuur: je bent alleen een goede medewerker als je werk altijd af is. In combinatie met de Nederlandse moederschapscultuur (je bent alleen een goede moeder als je voor je kind zorgt) zet dit ouders in een onmogelijke spagaat.

Het spreekt voor zich dat dit ouders behoorlijk kwetsbaar maakt.
Bij uitval, ziekte (kind, partner, ouders) en economische schommelingen of crisis is er voor een deel of het geheel van het inkomen geen vangnet. De rekening die financiële stress met zich meebrengt is hoog en zorgwekkend voor kinderen. Financiële onzekerheid is bovendien een grote factor in scheidingen, armoedeval en mishandeling.

Oplossing: Geef werkende ouders ruimte
Maak werk van volledig betaalde verlofregelingen. Afgelopen jaren is het partnerverlof gelukkig aangepast van 2 dagen naar 6 weken, maar tegen een 70% salarisvergoeding is dit voor veel ouders niet aantrekkelijk genoeg, zeker niet in de duurste fase van hun leven. Uit internationaal onderzoek blijkt dat vaders pas verlof opnemen als (elk willekeurig) verlof minimaal voor 80% wordt doorbetaald. Investeer in een family-friendly cultuur waarbij gezin ook een plek heeft op het werk. In vacatures wordt gevraagd om geen 9-tot-5 mentaliteit te hebben waardoor ouders om 21 uur nog de laptop opendoen. Vraag in elk functioneringsgesprek: Hoe is het thuis? Lukt het om werk en zorg te combineren? Waar heb je behoefte aan?

Als we iets geleerd hebben van de coronacrisis is dat thuiswerken heel goed mogelijk is. Voer met beide ouders het gesprek aan de werkgeverstafel wie wat gaat doen als het kind er is. Niet alleen met de moeder. Vraag aan haar of haar partner ook naar huis gaat als het kind ziek is.

Gratis download

Klik hier om het PUNTENPLAN in pdf te downloaden