Hoe kan het wel?

De druk op gezinnen is hoog. Wij denken dat het makkelijker kan. Dat begint met een duidelijke visie op het gezin en daarbijbehorend gezinsbeleid. Wat hebben kinderen nodig? Wat hebben ouders nodig om voor hun kinderen te zorgen? Dat gaat over werk, verlof, kinderopvang, onderwijs en zorg. Daarbij speelt iedereen een rol: werkgevers, overheid, professionals, de sociale omgeving en ouders zelf. Wij dragen verschillende oplossingen aan. De oplossingen komen van ouders zelf en halen wij op in onze onderzoeken, ons meldpunt en onze gesprekken met ouders. Wij nemen deze mee in alle gesprekken die we voeren in de politiek, media en maatschappij.

Oplossingen

Mogen we je op de hoogte houden?

Voor Werkende Ouders wil het gemakkelijker maken voor werkende ouders. Doe je mee?

Mogen we je op de hoogte houden?

VWO Update

We denken dat het makkelijker kan. Dit zijn onze oplossingen!

Kinderopvanggids

Wij pleiten voor een kinderopvanggids. In het onderwijs is er een schoolgids, in de kinderopvang niet. Terwijl ouders te weinig informatie hebben om hun rol als ouder in de kinderopvang goed in te vullen. Gebrek aan informatie In een peiling in 2021 onder 731 ouders hebben we ouders gevraagd naar hun informatiebehoefte als ouder: 44% Geeft...

Lees meer

Maak gezinsbeleid

Nederland kent geen gezinsbeleid. De laatste gezinsnota stamt uit 2008. Erger nog, alle afdelingen die met gezinnen te maken hebben zijn verspreid over diverse ministeries. Om gezinnen te ondersteunen in al hun fases, van de 100 dagen voor conceptie tot het overlijden van opa en oma, is een brede blik en samenwerking noodzakelijk. Bij elke afweging,...

Lees meer