PUNTENPLAN voor de politiek

De druk op Nederlandse gezinnen is te hoog

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 ouders de druk van werk, gezin en zorg te hoog vindt. Hoe kan het beter? Gezinnen hebben behoefte aan meer ruimte in tijd en geld om de combinatie werk, gezin en zorg werkend te maken. En daarin speelt – naast werkgevers en ouders zelf – de politiek een beslissende rol. Juist in dit geval is het persoonlijke politiek. En kan het leven van werkende ouders en hun kinderen met gericht beleid makkelijker gemaakt worden.

Dit kan alleen met een brede blik en met een overkoepelend beleid en op diverse fronten. Werk en verlof, kinderopvang en onderwijs, schuldenproblematiek en kansenongelijkheid, (mentale) gezondheid en ouderschap: ze grijpen als Olympische ringen in elkaar. Zie het als een dashboard om het makkelijker te maken voor kinderen, ouders en opa’s en oma’s. Als je aan de ene knop draait, heeft dat invloed op de ander. Het persoonlijke is politiek in 5 oplossingen.

1. Brede blik op gezinnen

Nederland kent geen gezinsbeleid. Erger nog, alle afdelingen die met gezinnen te maken hebben zijn verspreid over diverse ministeries. Om gezinnen te ondersteunen in al hun fases, van de 100 dagen voor conceptie tot het overlijden van opa en oma, is een brede blik en samenwerking noodzakelijk. Bij elke afweging, bij elke stap, bij elk nieuw beleid moet nagedacht worden wat de gevolgen voor gezinnen zijn…

2. Stel KindOntwikkeling centraal

Kinderopvang zoals wij het nu kennen, kent een aantal problemen:

  • Het financieringsstelsel is te complex.
  • Ouders vinden kinderopvang duur, waardoor vooral vrouwen niet meer gaan werken.

3. Onderwijs anno nu

Het knelt op verschillende plekken in het onderwijs. Tijdens de coronacrisis maar ook daarvoor al schuurde het onderwijs. Het lerarentekort, de werkdruk, grote klassen, de kwaliteit, de aansluiting bij de belevingswereld van kinderen van NU, …

4. Werken

Ook op het gebied van werk speelt er veel:

  • Steeds meer ouders hebben behoefte aan nieuwe, flexibele werkvormen om werk, gezin en zorg te verdelen omdat ze niet zien hoe ze twee volle vaste banen moeten…

5. Ouderschap op de kaart

Even wat cijfers:

  • 1 op de 3 ouders ervaart de druk van het ouderschap als te hoog
  • 1 op de 11 kinderen groeit op in armoede.
  • Meer dan 100.000 kinderen in Nederland worden mishandeld.
  • Bijna 40% van de huwelijken strandt, waarvan 1 op de 5 wordt gekwalificeerd als vechtscheiding…