3. Onderwijs anno nu

Het knelt op verschillende plekken in het onderwijs. Tijdens de coronacrisis maar ook daarvoor al schuurde het onderwijs. Het lerarentekort, de werkdruk, grote klassen, de kwaliteit, de aansluiting bij de belevingswereld van kinderen van NU, ouderbetrokkenheid, kansen- ongelijkheid, geen optimale samenwerking kinderopvang en onderwijs, gebrek aan digitaal onderwijs, … de lijst is lang.

Ouders geven ook de volgende knelpunten aan:

 • Ouders komen in de knel door de huidige schooltijden en vakanties in combinatie met hun werk.
 • Kinderen tussen 10-14 gaan niet meer naar de opvang, maar zijn ook nog te jong om alleen thuis te blijven.
 • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs.
 • De druk op presteren en cijfers is enorm toegenomen waardoor kinderen meer stress ervaren.
 • Het aantal priv√©-scholen, bijlessen en huiswerkbegeleiding is sterk toegenomen, wat de kansenongelijkheid verder vergroot.
 • Tegelijkertijd neemt het aantal kinderen dat goed kan lezen en schrijven af (PISA).

Oplossing: Investeer in onderwijs
Laten we het moment gebruiken om nu verder te bouwen.

 • Investeer in kleinere klassen, zodat de druk op leerkrachten afneemt en de kansengelijkheid voor kinderen toeneemt. Zo krijgt
  ieder kind meer aandacht en stijgt de kwaliteit van het onderwijs.
 • Maak een nieuw curriculum dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
 • Bouw aan/investeer in de school als een community met passende ouderbetrokkenheid
 • Neem ouders serieus als expert van hun kind. Zet ze niet weg als zeurpiet, maar investeer in communicatie en pedagogisch
  partnerschap met ouders.
 • Verander de schooltijden en vakanties, zodat het meer aansluit bij het werkende leven van ouders. Geef kinderen in plaats van een tweede week mei-vakantie een strippenkaart zodat ouders een aantal dagen per jaar zelf kunnen invullen. Maar kijk ook
  naar de schooltijden. Om half negen op je werk zijn lukt niet als de schooldeuren dan pas open gaan.
 • Investeer in kindontwikkeling en onderwijs. Maak hem OKE! Bevorder de samenwerking. Haal barri√®res weg. Laat BSO- medewerkers werken op school. Zij kunnen zich richten op de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten kunnen zich richten op het cognitieve werk. Hiermee verminder je de werkdruk en hebben BSO-medewerkers langere contracten.
 • Verminder de studiedruk, verminder de prestatiedruk in het onderwijs.

1. Brede blik op gezinnen

Nederland kent geen gezinsbeleid. Erger nog, alle afdelingen die met gezinnen te maken hebben zijn verspreid over diverse ministeries. Om gezinnen te ondersteunen in al hun fases, van de 100 dagen voor conceptie tot het overlijden van opa en oma, is een brede blik en samenwerking noodzakelijk. Bij elke afweging, bij elke stap, bij elk nieuw beleid moet nagedacht worden wat de gevolgen voor gezinnen zijn…

2. Stel KindOntwikkeling centraal

Kinderopvang zoals wij het nu kennen, kent een aantal problemen:

 • Het financieringsstelsel is te complex.
 • Ouders vinden kinderopvang duur, waardoor vooral vrouwen niet meer gaan werken.

4. Werken

Ook op het gebied van werk speelt er veel:

 • Steeds meer ouders hebben behoefte aan nieuwe, flexibele werkvormen om werk, gezin en zorg te verdelen omdat ze niet zien hoe ze twee volle vaste banen moeten…

5. Ouderschap op de kaart

Even wat cijfers:

 • 1 op de 3 ouders ervaart de druk van het ouderschap als te hoog
 • 1 op de 11 kinderen groeit op in armoede.
 • Meer dan 100.000 kinderen in Nederland worden mishandeld.
 • Bijna 40% van de huwelijken strandt, waarvan 1 op de 5 wordt gekwalificeerd als vechtscheiding…