3. Onderwijs anno nu

Het knelt op verschillende plekken in het onderwijs. Tijdens de coronacrisis maar ook daarvoor al schuurde het onderwijs. Het lerarentekort, de werkdruk, grote klassen, de kwaliteit, de aansluiting bij de belevingswereld van kinderen van NU, ouderbetrokkenheid, kansen- ongelijkheid, geen optimale samenwerking kinderopvang en onderwijs, gebrek aan digitaal onderwijs, … de lijst is lang.

Ouders geven ook de volgende knelpunten aan:

 • Ouders komen in de knel door de huidige schooltijden en vakanties in combinatie met hun werk.
 • Kinderen tussen 10-14 gaan niet meer naar de opvang, maar zijn ook nog te jong om alleen thuis te blijven.
 • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs.
 • De druk op presteren en cijfers is enorm toegenomen waardoor kinderen meer stress ervaren.
 • Het aantal priv√©-scholen, bijlessen en huiswerkbegeleiding is sterk toegenomen, wat de kansenongelijkheid verder vergroot.
 • Tegelijkertijd neemt het aantal kinderen dat goed kan lezen en schrijven af (PISA).

Oplossing: Investeer in onderwijs
Laten we het moment gebruiken om nu verder te bouwen.

 • Investeer in kleinere klassen, zodat de druk op leerkrachten afneemt en de kansengelijkheid voor kinderen toeneemt. Zo krijgt
  ieder kind meer aandacht en stijgt de kwaliteit van het onderwijs.
 • Maak een nieuw curriculum dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
 • Bouw aan/investeer in de school als een community met passende ouderbetrokkenheid
 • Neem ouders serieus als expert van hun kind. Zet ze niet weg als zeurpiet, maar investeer in communicatie en pedagogisch
  partnerschap met ouders.
 • Verander de schooltijden en vakanties, zodat het meer aansluit bij het werkende leven van ouders. Geef kinderen in plaats van een tweede week mei-vakantie een strippenkaart zodat ouders een aantal dagen per jaar zelf kunnen invullen. Maar kijk ook
  naar de schooltijden. Om half negen op je werk zijn lukt niet als de schooldeuren dan pas open gaan.
 • Investeer in kindontwikkeling en onderwijs. Maak hem OKE! Bevorder de samenwerking. Haal barri√®res weg. Laat BSO- medewerkers werken op school. Zij kunnen zich richten op de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten kunnen zich richten op het cognitieve werk. Hiermee verminder je de werkdruk en hebben BSO-medewerkers langere contracten.
 • Verminder de studiedruk, verminder de prestatiedruk in het onderwijs.

Gratis download

Klik hier om het PUNTENPLAN in pdf te downloaden