1. Brede blik op gezinnen

Nederland kent geen gezinsbeleid. Erger nog, alle afdelingen die met gezinnen te maken hebben zijn verspreid over diverse ministeries. Om gezinnen te ondersteunen in al hun fases, van de 100 dagen voor conceptie tot het overlijden van opa en oma, is een brede blik en samenwerking noodzakelijk. Bij elke afweging, bij elke stap, bij elk nieuw beleid moet nagedacht worden wat de gevolgen voor gezinnen zijn. Ondersteunt het hen in tijd en/of geld om werk, gezin en zorg makkelijker te combineren? Wat is de impact op alleenstaande ouders? Wat betekent het voor kinderen, nu en later?

Oplossingen: Family Friendly Policy
Als we gerichter weten waardoor het leven van gezinnen makkelijker gemaakt kan worden, met minder kans op ziekte/uitval, (vecht) scheidingen, armoedeval, genderkloof, dan kan je passend beleid maken. Een breed onderzoek onder gezinnen is hiervoor noodzakelijk waarbij het maatschappelijk veld, kinderen, ouders en opa’s en oma’s meepraten en meedenken in een G1000, een breed maatschappelijk debat, om gezamenlijk het verschil te maken.

Dit is dan het startpunt van het ministerie van gezinszaken, ‘family friendly policy’ en een levensfasebeleid voor elk nieuw beleidsvoorstel.

2. Stel KindOntwikkeling centraal

Kinderopvang zoals wij het nu kennen, kent een aantal problemen:

  • Het financieringsstelsel is te complex.
  • Ouders vinden kinderopvang duur, waardoor vooral vrouwen niet meer gaan werken.

3. Onderwijs anno nu

Het knelt op verschillende plekken in het onderwijs. Tijdens de coronacrisis maar ook daarvoor al schuurde het onderwijs. Het lerarentekort, de werkdruk, grote klassen, de kwaliteit, de aansluiting bij de belevingswereld van kinderen van NU, …

4. Werken

Ook op het gebied van werk speelt er veel:

  • Steeds meer ouders hebben behoefte aan nieuwe, flexibele werkvormen om werk, gezin en zorg te verdelen omdat ze niet zien hoe ze twee volle vaste banen moeten…

5. Ouderschap op de kaart

Even wat cijfers:

  • 1 op de 3 ouders ervaart de druk van het ouderschap als te hoog
  • 1 op de 11 kinderen groeit op in armoede.
  • Meer dan 100.000 kinderen in Nederland worden mishandeld.
  • Bijna 40% van de huwelijken strandt, waarvan 1 op de 5 wordt gekwalificeerd als vechtscheiding…