2. Stel KindOntwikkeling centraal

Kinderopvang zoals wij het nu kennen, kent een aantal problemen:

 • Het financieringsstelsel is te complex.
 • Ouders vinden kinderopvang duur, waardoor vooral vrouwen niet meer gaan werken.
 • De meerwaarde van de kinderopvang wordt onderkend. Het is meer dan een arbeidsmarktinstrument.
 • De moederschapscultuur zegt nog steeds: ‘je brengt je kind toch niet naar de kinderopvang?’
 • Er is een tekort aan arbeidskrachten.
 • Het wordt gekenmerkt door marktwerking, wat veel oplevert, maar
  ook veel kost.

Het kent echter ook veel mooie aspecten:

 • Het vergroot de gelijke kansen van kinderen.
 • De kwaliteit van Nederlandse kinderopvang is goed. Behoort zelfs tot de beste van Europa.
 • Kinderen leren spelenderwijs. Kinderen en hun ouders op hun werk krijgen de kans om zich te ontwikkelen.
 • Ouders hebben keuzevrijheid in waar en wanneer ze hun kinderen brengen.

Toch constateren wij dat de nadelen steeds grotere gevolgen hebben, voor ouders en kinderen. De toeslagenaffaire is daar een voorbeeld van.

Oplossing 1: Maak kindontwikkeling gratis
(of tegen een lage vaste vergoeding) Weg met het woord opvang. Investeer in kinderen en ouders door te investeren in kindontwikkeling. Kindontwikkeling is kosteloos of tegen een lage vaste vergoeding omdat het een maatschappelijk belang dient; de ontwikkeling van het kind en de bijdrage die ouders kunnen leveren aan de economie. De kosten voor het instandhouden van het huidige ingewikkelde financieel systeem wegen op tegen de extra kosten. Ouders bepalen zelf waar en welke dagen ze gebruik maken van de voorziening. Kinderen met een lage sociaal-economische status of een taalachterstand worden minimaal 2 volle dagen verwacht bij een organisatie van hun keuze om de kansen van de kinderen te vergroten. Voorschoolse educatie is de basis van alle activiteiten bij elke organisatie. Winsten gaan terug in de organisatie, in het belang van de kinderen. Ouders hebben zo ook meer financiële ruimte om goed voor hun kinderen te zorgen doordat zij de hoge kosten voor de kinderopvang niet hoeven te betalen en hun koopkracht aanzienlijk verbetert. Koopkracht die tevens ingezet kan worden voor een verdere verbetering van de kwaliteit van leven (gezond eten, sport, culturele uitjes, vakantie) en daarmee een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Kindontwikkeling is onderdeel van een groter geheel waarbij ook verlofregelingen en onderwijs hand in hand gaan in het belang van het kind. Wij noemen dit: OKE, Ontwikkeling Kind Educatie. OKE staat voor een doorlopende leerlijn, samenwerking in het belang van het kind, invulling voor een betere verdeling tussen ouders en een betere balans voor ouders.

Misschien wel het belangrijkste: Alle kinderen krijgen gelijke kansen en beginnen op hetzelfde niveau op school. Met andere woorden kindontwikkeling gun je ieder kind.

Oplossing 2: Pedagogisch partnerschap
Wij pleiten er tevens voor om te investeren in het vak pedagogisch professional zodat ouders samen met hen kunnen kijken naar de ontwikkeling van het kind. Een goede relatie tussen de twee kan leiden tot een steun in de rug voor ouders, een goede begeleiding van ieder kind en een pedagogisch partnerschap tussen ouder en pedagogisch professional.
Stel eisen aan het curriculum van de ROC’s. Momenteel is oudercommunicatie bijvoorbeeld nauwelijks onderdeel van het curriculum.

Gratis download

Klik hier om het PUNTENPLAN in pdf te downloaden