Wij zijn

De druk op gezinnen was al tijden groot. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 ouders de druk van werk, gezin en zorg te hoog vindt. Corona heeft nog duidelijker gemaakt waar het knelt in gezinnen. Werk en verlof, kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs, schuldenproblematiek en kansenongelijkheid, (mentale) gezondheid en ouderschap: ze grijpen als Olympische ringen in elkaar en vinden hun plek aan die 2,6 miljoen keukentafels. 

Gezinnen hebben behoefte aan meer ruimte in tijd, geld en goede, ondersteunende zorg om de combinatie werk, gezin en zorg werkend te maken en zo een stabiele basis te geven aan hun kinderen. En daarin speelt iedereen een rol, ouders natuurlijk zelf maar ook de maatschappij, werkgevers en politiek. Wij vertegenwoordigen kinderen, opa’s en oma’s en ouders om het makkelijker te maken. Dat doen we door een actieve lobby te voeren en de stem van ouders te laten horen in de politiek en maatschappij. Maar ook door ouders te ondersteunen met tips en tools op WatOudersWillenWeten.nl. 

Wil je meer weten? Lees wat wij denken en lees wat wij doen!

In onze statuten ligt alles vastgelegd. Jaarlijks vertellen we je ook meer over onze ANBI-status en onze activiteiten..

Op 22 januari 2014 is Stichting Voor Werkende Ouders opgericht bij Notaris Doude van Troostwijk in Bussum. De stichting kent een bestuur bestaande uit werkende ouders, een denktank bestaande uit ruim 800 ouders en een directeur ondersteunt door het projectbureau.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen leden. In het bestuur zitten ouders uit diverse geledingen, hoog, laag, getrouwd of alleenstaand. Het bestuur stuurt de directeur aan als het gaat om de grote lijnen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur wordt gesteund door het team.

Janine_Beulink

Janine Beulink (1970) werkt fulltime als directeur van een filmtheater in het Gooi. Zij is alleenstaande moeder van 2 schoolgaande kinderen. Hiervoor werkte zij als programmamaker bij debatcentrum De Rode Hoed en als journalist bij het Nieuw Israelietisch Weekblad. Janine is de voorzitter van Voor Werkende Ouders.

Anne_Sikken

In de speeltuin mailen, terwijl je 3-jarige peuter je dringend verzoekt die telefoon eens weg te stoppen, omdat je je overduidelijk onvoldoende concentreert op het zandtaartjes bakken. Dat moet toch anders kunnen? Anne Sikken (1981) is moeder van twee jongens en adviseur digitale media. Ze doet daarnaast verwoede pogingen de perfecte moeder, echtgenote, werknemer en Nederlands staatsburger te zijn, maar dat valt lang niet altijd mee. Daarom hoopt ze dat Voor Werkende Ouders hét verschil kan gaan maken voor een betere balans tussen werk en gezin. Anne is de secretaris van Voor Werkende Ouders.

Danielle van den Elshout

Danielle van den Elshout (1976) is getrouwd en fulltime werkende moeder van 2 dochters. Inmiddels zijn de dames meer zelfstandig, maar de eeuwige worsteling van de perfecte balans tussen gezin en werk is immer een uitdaging. Om deze balans te laten slagen was een goede kinderopvang onontbeerlijk. Graag wil zij zich met het bestuur inzetten om dit voor iedere werkende ouder mogelijk te maken. Danielle heeft een financiële achtergrond met jarenlange ervaring in het bankwezen en is in 2023 toegetreden tot het bestuur als penningmeester.

Denktank

In onze denktank zitten ruim 800 ouders die graag meedenken vanuit hun eigen achtergrond. Regelmatig leggen we vragen aan ze voor om hun input mee te nemen in onze gesprekken met ministeries, Kamerleden en media. Op onder andere deze deze wijze kunnen wij ouders goed vertegenwoordigen.

Directeur en projectbureau

De directeur is samen met het projectbureau verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Ze wordt aangestuurd door het bestuur en legt aan hen ook verantwoording af.

Marjet

Marjet Winsemius (1977) is directeur van StVWO en moeder van een tweeling. Ze heeft gestudeerd op de Hoge Hotelschool te Den Haag alvorens als communicatiemedewerker en consultant bij verschillende bedrijven aan het werk te gaan. Naast haar werk heeft zij diverse communicatie en coachopleidingen gevolgd voordat ze als ZZP-er aan de slag ging. Coaching, communicatie en projectleiding zijn haar vakgebieden. Daarnaast heeft ze enkele jaren in het bestuur van de basisschool gezeten, zit ze in de OR en MR van de middelbare school en zet ze zich in op de sportvereniging van haar kinderen.