Wij zijn

Rennen, vliegen, altijd het gevoel hebben dat je tekortschiet, schuldgevoelens, spitsuur, ellenlange to-do lijstjes, papa-dagen…. De druk op werkende ouders is groot. Wij vinden echter dat ouders werk en gezin goed moeten kunnen combineren zonder kunst- en vliegwerk. Stichting Voor Werkende Ouders (SVWO) zet zich daarom in om de juiste voorwaarden te scheppen zodat het ook echt mogelijk is. Dit doen we  door ouders en oudercommissies te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

 

Voor Werkende Ouders heeft goede contacten binnen met het ministerie, Kamerleden, kinderopvang, onderwijs, de brancheorganisatie, vakbonden en andere belanghebbenden. We nemen deel aan verschillende denktanks, expertmeetings en werkgroepen en laten daarnaast regelmatig via de media ook onze stem horen.

Naast deze actieve lobby, ondersteunen we ouders op verschillende vlakken. Zo kunnen ouders terecht met hun vragen, maar ook voor verschillende workshops, van ouderavond tot coaching. We delen onze kennis en kunde met onze achterban, raadplegen ouders regelmatig en voorzien ouders van de laatste informatie facebook en nieuwsbrief.

Ouders vertegenwoordigen, ons beroep

Stichting Voor Werkende Ouders streeft ernaar de combinatie werk-zorg makkelijker te maken door de juiste voorwaarden te scheppen in de hoop dat we ooit overbodig worden en onszelf op kunnen heffen.

Wij pleiten voor;

  1. Goede voorwaarden om werk, gezin en zorg te combineren.
  2. Goed onderwijs en kinderopvang.
  3. Goede informatie.
  4. Goede rolverdeling tussen partners.
  5. Goede voorzieningen.

Visie

Over enkele jaren zullen de effecten van de vergrijzing zich ten volle manifesteren. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op de schouders van de beroepsbevolking. Naast de zorg voor kinderen zal in toenemende mate ook de zorg voor ouderen bij hen komen te liggen.

Om desondanks de aanwezige arbeidscapaciteit optimaal te kunnen benutten en tegelijkertijd de juiste zorg te kunnen garanderen, zal een aantal veranderingen nú al ingezet moeten worden: ouders moeten in staat worden gesteld werk- en zorgtaken zonder kunst- en vliegwerk goed te combineren. Hiervoor zijn veranderingen nodig van sociaal-maatschappelijke, sociaal- economische en organisatorische aard die:

  • de kwaliteit van de zorg bevorderen,
  • financiële onafhankelijkheid van individuele ouders faciliteren,
  • het welzijn van kinderen en ouderen ten goede komen
  • en een ernstig tekort op de arbeidsmarkt voorkomen.

Dit alles begint bij anders denken, door zowel overheid, bedrijven en instellingen, als ouders zelf. Stichting voor Werkende Ouders zet zich in om díe voorwaarden te scheppen, die ervoor zorgen dat onze kinderen straks niet het kind van de rekening worden.

Wil je meer weten? Lees wat wij denken en lees wat wij doen!

In onze statuten ligt alles vastgelegd.

Op 22 januari 2014 is Stichting Voor Werkende Ouders opgericht bij Notaris Doude van Troostwijk in Bussum. De stichting kent een bestuur bestaande uit werkende ouders, een Raad van Advies met experts uit verschillende geledingen en een directeur ondersteunt door het projectbureau.

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en algemeen leden. In het bestuur zitten ouders uit diverse geledingen, hoog, laag, getrouwd of alleenstaand. Het bestuur stuurt de directeur aan als het gaat om de grote lijnen. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en legt verantwoording af aan het bestuur. De directeur wordt gesteund door het team.

Janine_Beulink

Janine Beulink (1970) werkt fulltime als directeur van een filmtheater in het Gooi. Zij is alleenstaande moeder van 2 schoolgaande kinderen. Hiervoor werkte zij als programmamaker bij debatcentrum De Rode Hoed en als journalist bij het Nieuw Israelietisch Weekblad. Janine is de voorzitter van Voor Werkende Ouders.

Anne_Sikken

In de speeltuin mailen, terwijl je 3-jarige peuter je dringend verzoekt die telefoon eens weg te stoppen, omdat je je overduidelijk onvoldoende concentreert op het zandtaartjes bakken. Dat moet toch anders kunnen? Anne Sikken (1981) is moeder van twee jongens en adviseur digitale media. Ze doet daarnaast verwoede pogingen de perfecte moeder, echtgenote, werknemer en Nederlands staatsburger te zijn, maar dat valt lang niet altijd mee. Daarom hoopt ze dat Voor Werkende Ouders hét verschil kan gaan maken voor een betere balans tussen werk en gezin. Anne is de secretaris van Voor Werkende Ouders.

no-image-holder

Jader Franklim Pinto (1974) is de penningmeester van het bestuur. Jader was tot recentelijk managing director bij KIT Intercultural Professionals. Zelf vader van twee jongens en samenwonend herkent Jader de worstelingen van werkende ouders. Diverse uitdagingen zijn er elke dag. Vandaar dat Jader sinds 2017 toegetreden is tot het bestuur van Voor Werkende Ouders.

Denktank

In onze denktank zitten ruim 600 ouders die graag meedenken vanuit hun eigen achtergrond. Regelmatig leggen we vragen aan ze voor om hun input mee te nemen in onze gesprekken met ministeries, Kamerleden en media. Op onder andere deze deze wijze kunnen wij ouders goed vertegenwoordigen.

Directeur en projectbureau

De directeur is samen met het projectbureau verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Ze wordt aangestuurd door het bestuur en legt aan hen ook verantwoording af.

Marjet

Marjet (1977) is de initiatiefnemer van StVWO en moeder van een tweeling. Ze heeft gestudeerd op de Hoge Hotelschool te Den Haag alvorens als communicatiemedewerker en consultant bij verschillende bedrijven aan het werk te gaan. Naast haar werk heeft zij diverse communicatie en coachopleidingen gevolgd voordat ze als ZZP-er aan de slag ging. Coaching, communicatie en projectleiding zijn haar vakgebieden. Daarnaast heeft ze enkele jaren in het bestuur van de lagere school gezeten en zet ze zich in op de sportvereniging van haar kinderen.