Wat vinden ouders van het onderwijs?

Kinderopvang

Ieder jaar brengt de Onderwijsinspectie 'De Staat van het Onderwijs' uit. Daarin beschrijft de inspectie het onderwijs in Nederland en hoe het daar op dit moment mee gaat. Maar hoe kijken ouders daar tegenaan? Wat vinden ouders van het onderwijs aan hun kind(eren)? Daarom brengt onze partner, Ouders & Onderwijs, dit jaar ook 'De Staat van de Ouder' uit.

De Staat van de Ouder
'De Staat van de Ouder' laat zien hoe ouders aankijken tegen het onderwijs en de school van de kind. En ook wat de rol en positie van ouders in het onderwijs is en hoe ouders die zouden wensen. 'De Staat van de Ouder' gaat over het onderwijs aan alle kinderen. Daarom zoeken ze zoveel mogelijk ouders die met hen willen meepraten. Dit kan via een online onderzoek en/of een groepsgesprek.

Online onderzoek
Om een goed beeld te krijgen van de mening van ouders over het onderwijs hebben ze een enquête uitgezet. Als je het leuk vindt om je mening te geven, dan heel graag!

Ga naar de enquête


Groepsgesprekken met ouders
Naast het online onderzoek spreken ze ouders ook graag op andere manieren. Daarom organiseren ze in februari diverse groepsgesprekken met ouders. Een groepje ouders gaat onder begeleiding van een gespreksleider met elkaar in gesprek over thema’s als overgaan of zitten blijven, de keuze voor een school, de samenwerking tussen ouders en school en wat je als ouder wilt en kunt bijdragen aan het onderwijs en de school van je kind.

Neem ook deel aan een groepsgesprek
Wij zouden het waarderen als ook jij kunt deelnemen aan een gesprek. Meer informatie en een overzicht van de gesprekken vind je hier. Opgeven kan met een mail aan . Wil je zelf een groepsgesprek organiseren? Neem ook hiervoor contact op met Arline Spierenburg. 

Presentatie van 'De Staat van de Ouder'
Ouders & Onderwijs verzamelt alle input uit de enquête en de gesprekken en die gebruiken ze voor ‘De staat van de Ouder’. In april bieden ze deze aan de staatssecretaris en het onderwijsveld aan. Dat is gelijk met de presentatie van ‘De Staat van het Onderwijs’ van de Onderwijsinspectie op 12 april. Vind je het leuk om aanwezig te zijn? Dan kan dat ook. Meld je hiervoor aan bij de Staat van het Onderwijs.

terug