Wij doen

We hebben een duidelijke ambitieuze visie op de verdeling werk en zorg in Nederland. In de praktijk betekent dit dat wij ouders ondersteunen, een actieve lobby voeren, aandacht vragen in de media en onze expertise delen. In het kort;

We geven ouders ruggensteun

… in de vorm van het laatste nieuws, ontwikkelingen en informatie. Verder kunnen ouders bij ons terecht voor allerlei vragen; juridisch, belastingtechnisch, toeslagen etc. Als we het niet gelijk weten, gaan wij op zoek naar de oplossing. We werken hierin samen met partners, experts op hun gebied.

We behartigen de belangen van ouders

… in de maatschappij en de politiek. Inmiddels zijn we goed bekend in Den Haag en weten de media ons ook te vinden.

We adviseren, stellen kritische vragen en werken samen

… met de betrokken ministeries, de Tweede Kamer, werkgeversorganisaties, vakbonden, de brancheorganisatie in de kinderopvang, hun leden en andere betrokkenen.

We informeren, delen onze kennis en expertise

… om ouders en derden te ondersteunen.

We raadplegen onze achterban

… zodat we hen beter kunnen vertegenwoordigen en ondersteunen. Uiteraard halen we ook veel informatie uit onze dagelijkse contacten met ouders en staan we er zelf ook middenin. De Club van 100 speelt hierin uiteraard ook een grote rol.

We bieden ouderavonden, training, workshop of presentaties.

In overleg wordt er bepaald waar behoefte aan is. Je kunt hierbij denken aan de verdeling werk en gezin, onze lobby in Den Haag of de positie en rechten van de oudercommissie. We geven ook speciale trainingen of presentaties aan pedagogische medewerkers over bijvoorbeeld hoe te communiceren met ouders. Het is ook mogelijk om een coachingstraject hieraan te verbinden. Vrienden en oudercommissies krijgen korting op alle trainingen, ouderavonden, presentaties of coachingstrajecten.

Uitlaatklep

Ook fungeren wij als uitlaatklep voor ouders met een probleem waar ze geen raad mee weten. Mocht er meer nodig zijn dan alleen een uitlaatklep, dan kunnen wij ook ondersteunen. Wij hebben in ons netwerk specialisten die eventueel kunnen adviseren en in het ergste geval kunnen bemiddelen. Verder gebruiken wij deze signalen in onze politieke lobby.

Naast een actieve lobby voor een goede werk-gezin balans ondersteunen wij onze Vrienden en Oudercommissies met verschillende aanbiedingen, producten en diensten van partners.

Onderzoek Hoe is het met jou?

Onderzoek Hoe is het met jou?

Wij willen weten hoe het met jouw gaat. Lukt het allemaal? Denkt jouw werkgever/opdrachtgever mee? Hoe gaat het met jouw kinderen? Wij doen onderzoek onder ouders en hopen dat je mee wilt doen. Het onderzoek neemt maximaal 15 minuten in beslag. We hopen dat je ergens een gaatje hebt in het drukke schema. Met de resultaten van...

Petitie voor kleinere klassen

Mag ik uw aandacht?

Als Stichting Voor Werkende Ouders zetten wij ons in voor ouders die normaal al onder druk staan om voor hun gezin te zorgen en te werken, maar nu helemaal ten tijde van de lockdown. Op ons meldpunt komen heel veel signalen van ouders binnen, ruim 15.000 reeds sinds half december. Daarom vragen wij aandacht voor ouders,...

Ouders boos en verbouwereerd

Ouders boos en verbouwereerd

Het nieuws dat de scholen, ook de basisscholen en de kinderopvang, dicht gaan, slaat bij werkende ouders in als een bom. Ouders blijven verbouwereerd achter. ‘Ik ben er echt kapot van, trek het niet’ is een van de berichten die bij het meldpunt van Stichting Werkende Ouders binnenkwam, nog geen uur nadat het nieuws naar buiten kwam...

Leerlingentekort dreigt

Leerlingentekort dreigt

Nu de herfst op de deur klopt en de verkoudheid wakker begint te worden, melden steeds meer kinderen zich verplicht ziek vanwege het coronavirus. Een leerlingentekort dreigt. Voor Werkende Ouders maakt zich zorgen over de gevolgen voor kinderen omdat veel scholen het simultaan thuisonderwijs niet op orde hebben. Kinderen zitten met een niet noemenswaardige verkoudheid thuis...