Welkom

Wij willen graag de juiste voorwaarden om werk en zorg te combineren. We pleiten bijvoorbeeld voor langer kraamverlof voor de partner na de bevalling. We pleiten voor goede, betaalbare kinderopvang. We strijden tegen schuldgevoelens, schoolpleinmaffia en zaken als papa-dag.

We zijn er voor en door ouders en oudercommissies. Daarom praten wij met ouders over wat hun bezig houdt. We doen onderzoek onder ouders om hun stem te laten horen in de media. Wij gaan in gesprek met de Tweede Kamer, met ministeries en andere belangenorganisaties om de stem te zijn van werkende ouders. We geven ouderavonden, trainingen aan pedagogische medewerkers en advies over hoe je ouders beter betrekt.

Dit doen we samen, vanuit de overtuiging dat we het samen beter kunnen maken voor nieuwe werkende ouders. Doe je mee?

kinderklok

Peuterspeelzaal wordt kinderdagverblijf

donderdag 21 sep 2017

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Beter bekend als de harmonisatie peuterspeelzalen. Dit betekent dat de peuterspeelzalen aan andere kwaliteitseisen moeten voldoen. ...

Benchmark Kinderopvang 2017 gestart!

maandag 18 sep 2017

Hoe staat de kinderopvangsector er financieel voor? De Benchmark Kinderopvang 2017 geeft antwoord op deze en vele andere vragen.Voor Werkende Ouders en andere sectororganisaties hechten waarde aan inzicht ...

duplo

Kinderopvang in een nieuw jasje; 21 maatregelen

maandag 11 sep 2017

Per 1 januari 2018 gaat de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang in. De nieuwe wet is gebaseerd op vier pijlers: De belangen van het kind staan centraal; het waarborgen van een pedagogische praktijk ...

werk-gezin

Leuk artikel!

zondag 3 sep 2017

Onze directeur, Marjet Winsemius, mocht in een speciale uitgave van Zo! magazine haar visie geven op werk & ouderschap en alles wat ervoor nodig is om dit goed voor elkaar te krijgen. Volgens Marjet ...

Dekker_lanceert_stemwijsouders

Ouders kijken naar politiek voor oplossing

vrijdag 31 mrt 2017

Persbericht! De speciale stemwijzer voor ouders, stemwijsouders.nl, laat zien dat ouders kampen met problemen rondom de verdeling van werk en zorg. Van de ruim 39.000 ouders, die de stemwijzer hebben ...

kinderen_aan_het_werk

Tijd om door te pakken

maandag 27 mrt 2017

Op 27 maart 2017 presenteerde de Taskforce Samenwerking onderwijs en kinderopvang haar rapport, Tijd om door te pakken. Met 13 adviezen geeft de Taskforce de Rijksoverheid handreikingen om de samenwerking ...

stropdaschallenge_media

#stropdaschallenge

woensdag 8 mrt 2017

Persbericht Kinderen vertellen politiek wat zij belangrijk vinden met de #Stropdaschallenge Hallo Den Haag! Hier de kinderen van Nederland. We hebben een boodschap voor jullie. Want hoe kun je nou ...

duimen

Speciaal voor de vaders

vrijdag 24 feb 2017

We vinden het steeds gewoner dat zowel vrouwen als mannen actief betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Ook organisaties worden zich er steeds meer bewust van dat mannen ook voor kinderen zorgen. ...

handen_omhoog

StemWijsOuders.nl staat online!

dinsdag 14 feb 2017

Dé stemwijzer voor ouders staat online. StemWijsOuders.nl geeft inzicht in hoe de politieke partijen denken over thema’s als onderwijs, opvang en opvoeden. Thema’s die voor ouders met ...

Dekker_lanceert_stemwijsouders1

Staatssecretaris Dekker lanceert StemWijsOuders.nl

maandag 13 feb 2017

StemWijsOuders.nl is de stemwijzer die ouders met opgroeiende kinderen helpt een keuze te maken voor de Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop naar 15 maart kunnen ouders deze stemwijzer gebruiken om ...

datum

Gezocht: ouders die willen meepraten

dinsdag 7 feb 2017

We zijn op zoek naar ouders die willen meepraten over adviesrechten & ouderbetrokkenheid in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Wat is de meerwaarde van medezeggenschap? Hoe kan adviesrecht vorm ...

Kinderopvang

Wat vinden ouders van het onderwijs?

maandag 30 jan 2017

Ieder jaar brengt de Onderwijsinspectie 'De Staat van het Onderwijs' uit. Daarin beschrijft de inspectie het onderwijs in Nederland en hoe het daar op dit moment mee gaat. Maar hoe kijken ouders daar ...

tweede_kamer_stoelen

Langer vaderschapsverlof op de politieke agenda

maandag 23 jan 2017

Nederland heeft momenteel één van de kortste vaderschapsverlofregelingen van Europa. (De recente verruiming van 2 naar 5 betaalde dagen verandert daar niet heel veel aan.) Maar de kans is ...

tekening_wereld

Onze plannen voor 2017

donderdag 19 jan 2017

In 2017 gaan we verder werken aan onze zichtbaarheid. We gaan meer laten zien wie we zijn. Onze werkzaamheden vinden nu vaak plaats in de schaduw, terwijl we veel doen en betekenen voor werkende ouders ...

duplo

Ouders testen mee met Directe Financiering

donderdag 5 jan 2017

In 2020 wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kinderopvangtoeslag anders gaan uitbetalen. Niet meer naar ouders, maar rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. ...

To_do

Vrouwenemancipatie vordert langzaam

woensdag 14 dec 2016

Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid, tot een leeftijd van 45 jaar zelfs hoger dan mannen. Toch vertaalt dit zich niet in een gelijke positie op de arbeidsmarkt. Dit zijn enkele conclusies uit de Emancipatiemonitor ...

keuze_werk_gezin

Vrouwen delven onderspit werk-zorg verdeling

dinsdag 13 dec 2016

Vrouwen hebben nog steeds geen gelijke positie aan mannen op de arbeidsmarkt, brengen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten. Hoewel hun emancipatie langzaam vordert, blijven ze het moeilijk vinden om met hun partner te overleggen over een evenwichtiger verdeling van werk en zorgtaken binnen het gezin. Dus wijzen veel vrouwen naar de overheid. Die zou moeten regelen dat hun onderhandelingspositie verbetert....

Branchepartijen bereiken overeenstemming over Directe Financiering

vrijdag 9 dec 2016

Het kabinet heeft het voornemen om het financieringsstelsel kinderopvang te wijzigen en het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang bij de Staten-Generaal in te dienen. Doel van het wetsvoorstel ...

banner_praat_mee

Vertel het ons!

woensdag 7 dec 2016

Wij horen maar al te vaak gekke vragen die je als werkende ouder krijgt, zoals; 'Je hebt toch geen kinderen gekregen om ze altijd naar de creche te brengen.' Of verhalen van werkgevers die bijvoorbeeld ...

images-41

#hebheterover of niet

woensdag 26 okt 2016

Wij vinden het belangrijk dat in 2017 ouders en hun kinderen op de politieke agenda staan tijdens de verkiezingen. We vinden het zo belangrijk dat de politiek het erover heeft dat we een campagne willen ...