Oudercommissie

IKK: Kinderopvang in een nieuw jasje; 21 maatregelen

Op 1 januari 2018 ging de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in. Het doel van de wet is de kwaliteit van de kinderopvang verhogen. Ouders moeten met een gerust hart hun kind naar de kinderopvang brengen. 4 Pijlers van Riksen-Walraven De nieuwe wet is gebaseerd op vier pijlers: De belangen van het kind staan centraal; het waarborgen van een pedagogische praktijk waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen. Kinderopvang is veilig en gezond. De omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen is veilig en gezond. We beschermen kinderen tegen...

Lees meer

Met een klacht…

Het kan zijn dat je ontevreden bent over je kinderopvang. Veel ouders vinden het in zo’n situatie lastig om hun zorgen te bespreken met de kinderopvang. Ze zijn bang dat het bespreken van kritiek of het indienen van een klacht gevolgen zal hebben voor de opvang van hun kind. Met een klacht... Ouders met een klacht kunnen deze het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, is het raadzaam om de leidinggevende of de directie op de hoogte te stellen. Betreft het...

Lees meer

Meer zeggenschap voor OC’s!

Wij hebben hier heel lang voor gepleit en met succes: Op 1 januari 2016 is een wetswijziging ingegaan; Wet Versterking Positie Ouders. Hierdoor krijgen ouders en oudercommissies op een aantal onderwerpen meer zeggenschap in de kinderopvang. Ouderzeggenschap, een eerste stap De veranderingen in het kort; Er komt één instantie waar ouders én oudercommissies hun geschillen met kindercentra, peuterspeelzalen of gastouderbureaus kunnen voorleggen. De uitspraken van deze geschillencommissie zijn vervolgens bindend. Dit is nieuw. Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen moeten nu minimaal 1x per jaar het pedagogische beleid met de oudercommissie bespreken....

Lees meer

Geschillencommissie

We voeren het al enige tijd aan; ouders in de kinderopvang moeten meer zeggenschap krijgen. Er is nu een belangrijke stap gezet; Kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 juli 2015 verplicht om zich bij de Stichting Geschillencommissie aan te sluiten. De commissie kan bindende uitspraken doen in geschillen met ouders die een klacht hebben over de opvang van hun kind. Met deze verplichting wordt voor ouders de kans groter dat er met hun klacht over bijvoorbeeld een factuur of de klantvriendelijkheid echt iets gebeurt. De Geschillencommissie komt alleen in actie als een...

Lees meer
Page 2 of 3 1 2 3

POPULAIRE ARTIKELEN