Oudercommissie

Tips en trics voor Oudercommissies

Wij helpen je graag door wat simpele tips en trics op een rijtje te zetten. Oudercommissies hebben namelijk verschillende rechten en plichten die zijn vastgelegd in de wet, maar er zijn ook wat handige tips waardoor je je taken beter uit kan voeren. Alles is vastgelegd We beginnen met de officiele taken en verantwoordelijkheden van een oudercommissie. Deze moeten zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de opvang. Elke opvang is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de opening een medezeggenschapsreglement op te stellen. De oudercommissie wordt...

Lees meer

Beter geïnformeerde ouders

Vaak horen we van ouders en oudercommissies dat ze helemaal niet op de hoogte waren van een bepaalde regeling. Of dat ze niet wisten dat de GGD controles uitvoert in de kinderopvang? Dat ze nog nooit gehoord hadden van een zorgverlof. Zo zonde. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn of dat nu is op school, in de kinderopvang of aan het bureau bij de werkgever.  Daarom willen wij samen met experts ouders beter gaan informeren, want, zo denken wij, als je beter op de hoogte bent,...

Lees meer

Workshop ‘Hoe doe je dat nou, werk en zorg verdelen?’

Maar al te vaak krijgen wij de vraag, Hoe doe je dat nou werk en zorg verdelen? Wij weten het ook niet altijd even goed, maar we hebben inmiddels wel heel veel tips en trucs om het makkelijker te maken. In een anderhalf uur durende workshop geven we ouders handvatten en tips om een beetje houvast te krijgen. We vertellen verhalen uit onze eigen praktijk, die laten zien dat iedereen worstelt. We zetten ouders aan het denken, helpen ze relativeren en toveren een lach op hun gezicht. Deze workshop leent zich...

Lees meer

Ouderzeggenschap

Veel kinderopvangorganisaties vinden een goed functionerende OC heel erg prettig. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om voldoende ouders te vinden die zitting in de commissie willen nemen. Niet alle ouders hebben tijd of zin om plaats te nemen in een oudercommissie. Ook zit er een verschil tussen oudercommissies. De ene organiseert feestjes en de Dag van de pedagogisch professional. De ander praat mee over beleid, kwaliteit en veiligheid. Ouderzeggenschap In het onderwijs worden andere termen gebruikt; medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR). De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht...

Lees meer
Page 1 of 3 1 2 3

POPULAIRE ARTIKELEN