Hoe kan het wel?

Maak gezinsbeleid

Nederland kent geen gezinsbeleid. De laatste gezinsnota stamt uit 2008. Erger nog, alle afdelingen die met gezinnen te maken hebben zijn verspreid over diverse ministeries. Om gezinnen te ondersteunen in al hun fases, van de 100 dagen voor conceptie tot het overlijden van opa en oma, is een brede blik en samenwerking noodzakelijk. Bij elke afweging, bij elke stap, bij elk nieuw beleid moet nagedacht worden wat de gevolgen voor gezinnen zijn. Ondersteunt het hen in tijd en/of geld om werk, gezin en zorg makkelijker te combineren? Wat is de...

Lees meer

POPULAIRE ARTIKELEN