Wij denken

Branchepartijen bereiken overeenstemming over Directe Financiering

Update Helaas heeft staatssecretaris van Ark in april 2018 het traject gestopt.  Het kabinet heeft het voornemen om het financieringsstelsel kinderopvang te wijzigen en het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang bij de Staten-Generaal in te dienen. Doel van het wetsvoorstel is om de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger en inzichtelijker te maken. Ouders krijgen meer en eerder financiële zekerheid en hoge terugvorderingen bij ouders worden zoveel mogelijk teruggedrongen. Kinderopvangorganisaties hebben straks recht op een vergoeding van DUO op basis van hun privaatrechtelijke overeenkomst met de ouder(s) en op voorwaarde...

Lees meer

Kwaliteit kinderopvang moet omhoog

Meer aandacht per kind bij de opvang van baby's, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen. De maatregelen zijn overeengekomen met de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, ouders en vakbonden FNV en CNV. Minister Asscher: "Ieder kind heeft recht op een goede start en kinderopvang is daarbij essentieel. Als ouder wil je daarnaast je kind met een gerust hart kunnen achterlaten als je bijvoorbeeld aan het werk gaat. Met...

Lees meer

Gelukt: Kinderopvangtoeslag in 2017 omhoog

Het kabinet had al eerder aangekondigd dat er meer geld vrij kwam, maar nu is duidelijk geworden hoe de middelen verdeeld gaan worden. Vanaf 2017 komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt met in totaal 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed. Daarnaast gaat de maximum uurprijs voor de kinderopvanginstellingen omhoog. Ouders gaan er in de meeste gevallen op vooruit in 2017, afhankelijk van inkomen, aantal dagen opvang en het uurtarief. De...

Lees meer

Nieuwe manier van kinderopvangtoeslag: Directe Financiering

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een nieuw plan voorgesteld, de zogenaamde Directe Financiering. Met dit plan krijgen ouders de kinderopvangtoeslag niet meer op hun bankrekening gestort, maar gaat de overheidsbijdrage rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie. In alle voorbereidingen voor dit nieuwe financieringssysteem van de kinderopvangtoeslag wil het ministerie graag overleggen met alle betrokkenen. Op 8 maart 2016 hebben wij samen met BOinK een reactie gegeven op het wetsvoorstel. Het voorlopige wetsvoorstel is er. Het ministerie nodigt nu iedereen uit om op hierop te reageren. Deze internetconsultatie is open voor iedereen. Bovendien...

Lees meer
Page 9 of 10 1 8 9 10

POPULAIRE ARTIKELEN