wij doen

Meer zeggenschap voor OC’s!

Op 1 januari 2016 is een wetswijziging ingegaan; Wet Versterking Positie Ouders. Hierdoor  krijgen ouders op een aantal onderwerpen meer zeggenschap in de kinderopvang. De veranderingen in het kort; Er komt één instantie waar ouders én oudercommissies hun geschillen met kindercentra, peuterspeelzalen of gastouderbureaus kunnen voorleggen. De uitspraken van deze geschillencommissie zijn vervolgens bindend. Dit is nieuw. Kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen moeten nu minimaal 1x per jaar het pedagogische beleid met de oudercommissie bespreken. Tot nu toe was dit geen verplichting. De opvangorganisaties moeten vanaf nu het definitieve GGD rapport...

Lees meer

Wet flexibel werken: Het kan dus!

Werknemers kunnen een verzoek indienen bij hun werkgever om werktijden aan te passen en/of een gedeelte van de week thuis te werken. Dit volgt uit het wetsvoorstel Flexibel werken dat op 15 april 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer. De wet is per 1 januari 2016 ingegaan. Wet aanpassing arbeidsduur De Wet aanpassing arbeidsduur biedt werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij hun werkgever om minder of meer uren te gaan werken.  Deze wet wordt nu uitgebreid. Werknemers kunnen nu ook aan hun werkgever vragen of...

Lees meer
Page 3 of 3 1 2 3

POPULAIRE ARTIKELEN