Nederlandse Deeltijd cultuur, onze inbreng

keuze_werk_gezin

Op 11 februari 2019 mochten wij als expert aan tafel zitten bij het rondetafelgesprek over de Nederlandse deeltijd cultuur in de Tweede Kamer. Graag delen wij onze inbreng:

 

Geachte Kamerleden,

Dank u wel voor de uitnodiging om hier vandaag met u van gedachte te wisselen over onze Nederlandse deeltijdcultuur. Graag neem ik u mee naar de keukentafel van Nederlandse gezinnen, waar iedere dag oplossingen worden verzonnen om werk en zorg te combineren.  

Ik zou uw vraag waarom vrouwen in deeltijd werken willen omdraaien. Het is een wonder dat vrouwen blijven werken. Het zijn stuk voor stuk supervrouwen. Waarom? Dat is simpel.

  1. Het systeem werkt tegen ze. Simpel voorbeeld; 25 vakantiedagen versus 12 weken schoolvakantie. Half negen op je werk verwacht worden, terwijl de schooldeuren dan pas opengaan. 
  1. Blijven werken terwijl je aan het einde van de maand je salaris rechtstreeks kan overmaken naar de kinderopvang. 
  1. Terwijl je niet op de hoogte bent van de wet flexibel werken, of je werkgever er niet over mee wil denken. 
  1. Je financiele onafhankelijkheid opgeven omdat jij het belangrijk vindt er ook voor je kind te zijn.
  1. Van hot naar her crossen op woensdagmiddag omdat je het belangrijk vindt dat je kind sport of muziekles krijgt. Terwijl we dit ook heel anders kunnen invullen met elkaar.
  1. Het lef hebben om te blijven werken nadat je voor slechte ouder bent uitgemaakt omdat jij je kind meer dan 2 dagen naar de kinderopvang brengt. 
  1. In een wirwar van regels terecht komt als je kinderopvangtoeslag aan wilt vragen.
  1. Voor vrouwen in de zorg die wisseldiensten werken een gebrek aan flexibiliteit als het om kinderopvang gaat.

Eigenlijk vind ik dat vrouwen die blijven werken een groot applaus verdienen. Hoe kunnen we ze helpen om het makkelijker te maken? Dat moet de vraag zijn. 

Een krappe twee maanden geleden zat ik hier ook bij een rondetafelgesprek van uw commissie over het onderwerp kinderopvang. Wij herhalen wat wij daar hebben gezegd. Deeltijdwerken is 1 gesprek aan de keukentafel van gezinnen. Het gaat aan die keukentafel ook om de zorg voor de eigen ouders, de hypotheek, halen en brengen en het algehele gebrek aan tijd en de stress die het allemaal oplevert. Wij pleiten ervoor om met een bredere blik naar deze problemen te kijken en oplossingen te zoeken die toekomstbestendig zijn, want de druk op gezinnen wordt alsmaar groter.

Ik dank u voor uw aandacht en ga graag met u in gesprek.

terug