Bezuinigingen

De financiering van de kinderopvang is al jaren een uitdaging. Toen de wet kinderopvang in 2005 werd ingevoerd kon men niet voorzien dat het zo'n succes zou worden en daarmee onbetaalbaar werd. Inmiddels is er al heel veel bezuinigd met grote gevolgen van dien. Waar er in 2009 nog sprake was van lange wachtlijsten in het hele land, zijn deze in 2014 totaal verdampt. 

Ons standpunt

Wij hebben ons ieder jaar verzet tegen de grote bezuinigingen met verschillende onderzoeken, acties en samenwerkingen. In de herfst van 2013 heeft dat geresulteerd in 100 miljoen extra kinderopvangtoeslag voor de hoge en middeninkomens. Goed nieuws, maar niet voldoende. WIj zullen ons hiervoor dus blijven inzetten. 

terug