Scholing personeel

Uit eigen onderzoek onder onze achterban in 2013 bleek dat ouders de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang het belangrijkste vinden. Zij stelden dat de kwaliteit van de kinderopvang afhangt van de kwaliteit van de pedagogisch medewerker. Uitgaande van deze uitslag vinden wij het van belang dat de scholing van het personeel in de kinderopvang extra aandacht verdiend. 

Ons standpunt

De huidige opleidingen en trainingen zijn een goede basis, maar verdienen meer aandacht. Zo heeft nog niet elke opleiding aandacht voor de communicatie met ouders. Wij zijn ook van mening dat er eisen gesteld mogen worden aan het personeel bijvoorbeeld op het gebied van taalvaardigheden. Allemaal zaken die wij aan de kaak stellen zodat de kinderen er baat bij hebben.

terug