Inkt zwarte dag

geknipte_gezinnen
Wij zijn geschokt door het drama dat 20 september plaatsvond in Oss. Jonge kinderen op weg naar school onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, waren slachtoffer van een afschuwelijk ongeluk. Dit raakt ons allemaal heel diep. 
Wij wensen de ouders, familie, medewerkers, kinderen en andere betrokkenen heel veel sterkte met dit grote verlies.  
 
Gjalt Jellesma     (BOinK)       Sharon Gesthuizen   (BMK)
Felix Rottenberg  (BK)           Ilse van der Weiden    (FNV)
Lex Staal            (SWN)         Marjet Winsemius       (VWO)
terug