SER advies; 'Laat het niet in de la belanden'

Minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad gevraagd een advies uit te brengen over voorzieningen voor jonge kinderen. 

In het kort luidt hun advies;

'Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is de conclusie die de raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders en de ontwikkeling van kinderen. Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in deze voorzieningen. 

De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand. Daartoe formuleert de raad in dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de middellange termijn) en de korte termijn.'

Later zullen wij de belangrijkste actiepunten hier op een rijtje zetten. Onze eerste reactie op het advies is positief. Het is tijd dat we eens na gaan denken over duidelijke, toegangelijke, betaalbare voorzieningen voor kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen spelen. Hierbij moet de keuzevrijheid van ouders altijd voorop blijven staan.  Ouders moeten kunnen blijven bepalen hoeveel, waar en welke opvang hun voorkeur heeft. De opvang moet betaalbaar zijn voor alle ouders en moet bovendien van goede kwaliteit zijn. 'Voor Werkende Ouders pleit al enige jaren voor een nieuw systeem in het belang van de kinderen. Daarom onderschrijven wij dit advies en hopen we dat de regering dit advies ter harte neemt en het niet in de la laat belanden, maar er ook echt wat mee gaat doen', aldus Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders. 

 

terug