Ouderbetrokkenheid

In onze huiskamergesprekken is het ons opgevallen hoe vaak er een beroep wordt gedaan op ouders om te helpen op school. Wat ons nog meer opvalt zijn de uitzonderlijke vragen, zoals wekelijks wc's schrobben en kussenhoesjes voor de stoelen maken onder het mom van ouderbetrokkenheid. Wij zijn aan het inventariseren wat voor een hulpvragen er eigenlijk allemaal zijn en hoeveel tijd ouders kwijt zijn per week aan deze hulpvragen. Met deze informatie in de hand en een onderzoek welke we onder ouders willen uitzetten, kunnen we het onderwerp aan de kaak stellen.

Verder helpen we scholen met manieren om de ouderbetrokkenheid op een andere manier te vergroten. Met tips en trics, trainingen en tools willen we hen helpen om ouders te betrekken bij het onderwijsen de vorderingen van hun kind(eren). 

terug