Laat het om de kinderen draaien

Wij vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerkers, vestigingsmanagers, kantoorpersoneel, gastouders en bureau’s vooral bezig zijn met de kinderen. Dat ze kijken naar de ontwikkeling van kinderen, knutselen, verhaaltjes voorlezen, spelletjes doen en vooral plezier maken met de kinderen. Wij vinden het zonde als er al te veel tijd gaat zitten in het bijhouden van logboeken, regels en protocollen. We vinden controle erop belangrijk, maar tijd en geld moet vooral gaan naar aandacht en kwaliteit, niet naar vinklijstjes en het aanpassen van de hoogte van de kapstok.

Wij schrikken elke keer weer als we in gesprek zijn met kinderopvangondernemers over hoeveel tijd ze kwijt zijn aan deze vinklijstjes en vaak achteraf ook hiervoor extreem hoge boetes krijgen, voor het niet naleven van de kleine regeltjes. Boetes waarvan wij het zonde vinden dat ze niet naar de kwaliteit van de kinderopvang gaan. Daarom hebben wij er een speerpunt van gemaakt en hebben wij verschillende projecten in gang gezet om hier wat aan te doen. Begrijp ons niet verkeerd; de meeste regels zijn er voor de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang. Deze onderstrepen wij met klem. Maar voorbeelden als 2000 euro boete voor een losliggende stoeptegel vinden wij buitensporig. Als we dat zouden krijgen voor elke losliggende stoeptegel in een gemiddelde stad….

Daarom proberen we tijdens de gesprekken die wij voeren met onze gesprekspartners het onderwerp aan de kaak te stellen en te kijken naar mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld; Bij boetes in het verkeer moeten de boetes weer terug naar het wegennet. Momenteel is het zo dat boetes in de kinderopvang opgelegd door de gemeente rechtstreeks in de gemeentekas belanden. Je zou zelfs kunnen denken dat het een mooie inkomstenbron is voor de gemeente in deze tijd. Waarom zou je ook deze boetes niet terug storten in de kwaliteit van de kinderopvang? HoeIn onze gesprekken met ondernemers, Kamerleden, het ministerie, de brancheorganisatie kinderopvang en ouders kijken wij naar de mogelijkheden.

Ook zijn wij een onderzoek aan het starten onder ondernemers over de hoeveelheid boetes die ze krijgen, hoeveel tijd ze kwijt zijn aan het naleven van nuttige en minder nuttige regels en wat voor een regels dit dan zijn. Met deze resultaten willen we ons punt onderstrepen en ervoor zorgen dat tijd en aandacht vooral naar de kinderen gaat en niet naar het per uur bijhouden van het schoonmaakrooster.

Mocht je met ons door willen praten over dit onderwerp of een goed idee hebben, neem dan .

terug