Visie op het kind

De financieringsstromen van kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE lopen door elkaar heen. Zo worden de VVE-programma's betaald door het ministerie van Onderwijs, peuterspeelzalen krijgen vergoedingen van de gemeente, ouders krijgen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook de verantwoordelijkheden liggen zo verspreid. Het dossier kinderopvang ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Terwijl onderwijs en VVE bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt. Het zijn slechts voorbeelden van de nadelen van het huidige systeem en het gebrek aan visie op het kind van 0-12. 

Ons standpunt

Wij denken dat het verstandiger is om simpel gezegd; al het geld op 1 hoop te gooien en het systeem opnieuw in te richten zodat alle kinderen er baat bij hebben en ouders in de gelegenheid worden gesteld om te werken.

Wat willen wij onze kinderen meegeven? Hoe zien en waarderen wij de ontwikkeling van het kind? Hoe kijken wij naar de verdeling werk- gezin? Als je nu 1 euro investeert in het jonge kind, scheelt dat tijdens de pubertijd 16 euro per kind aldus Amerikaans onderzoek. Dus waarom laten wij dat na?

Inmiddels zijn we niet de enige die vragen om een herziening van het stelsel. In een hoorzitting in de zomer van 2013 was het signaal vanuit het veld eenduidig en de vraag simpel; we willen een nieuw systeem en daarmee een visie op het kind van 0 tot 12 jaar. Wij zullen hier samen met onze gesprekspartners over blijven praten.

terug