Integrale kindcentra

Een IKC is een voorziening voor kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod (…). Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen. Een IKC is dus een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Het gaat om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm. Stichting Voor Werkende Ouders ziet dit als ideale oplossing voor kind en ouders.  

Steeds meer schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en andere partners werken aan de ontwikkeling van integrale kindcentra. Bij het vormgeven van zo'n centrum is veel wet- en regelgeving van toepassing. Deze wet- en regelgeving bemoeilijkt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de mogelijkheid voor IKC’s om daadwerkelijk één organisatie te vormen.  

'Alle kinderen van 2 tot 12 jaar moeten recht krijgen op twee of drie dagdelen kinderopvang per week.' Dat schreven de Brancheorganisatie Kinderopvang, basisscholen verenigd in de PO-Raad en de MOgroep in een gezamenlijke visie over de integrale kindcentra. Verder vinden de organisaties dat de schotten tussen peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen en de kinderopvang moeten verdwijnen. Ze willen dat realiseren met sluitende dagarrangementen voor kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen. Daarvoor is één basisvoorziening voor alle kinderen nodig met onder meer een breed taal- en ontwikkelingsaanbod voor kinderen met een achterstand.

Ons standpunt

Wij onderschrijven dit belang en werken samen met verschillende instanties om dit te bewerkstelligen. Wij denken dat, hoewel de IKC's zich momenteel vanuit lokale initiatieven ontwikkelen, het voor een lange termijn ontwikkeling van groot belang is dat er nu en in de komende jaren aan een landelijk kader wordt gewerkt. Wij maken ons daar samen met onze gesprekspartners hard voor. Echter vinden wij het vooral belangrijk dat ouders de vrijheid hebben om te kiezen. Te kiezen voor een gastouder, een IKC, een buurtcreche of lokale organisatie. Allen moeten voldoen aan de regels en een goede kwaliteit garanderen, maar het belangrijkste is dat ouders mogen kiezen wat voor hen het beste werkt.

terug