Vaderschapsverlof

In Nederland heeft de echtgenoot of partner van de moeder van een pasgeboren kind recht op twee dagen betaald kraamverlof, ook bekend als vaderschapsverlof. Wettelijk gezien kan de werkgever dit verlof niet weigeren.

Over vaderschapsverlof zijn nog geen Europese richtlijnen, al is dit wel onderwerp van discussie binnen Europa. Zo heeft het Europees Parlement in een eerste lezing van de EU-zwangerschapsrichtlijn aangegeven dat vaders ook het recht op een betaald vaderschapsverlof van ten minste twee weken moeten krijgen. Hier is echter ook nog geen Europees besluit over genomen.

Ons standpunt

Eind 2013 heeft Minister Asscher voorgesteld dit verlof te verlengen naar 5 dagen, waarvan 3 dagen onbetaald. Wij vinden dit een goede stap, maar streven uiteraard naar meer. We zullen hierover in gesprek gaan en blijven met de minister.

terug