Kinderopvang

Kinderopvang moet volgens ons bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving, zodat ouders in staat zijn om te werken. Er speelt echter de afgelopen jaren veel in de kinderopvang;

1. De afgelopen jaren staat de kinderopvang onder inmense druk. De bezuinigingen op de kinderopvang hebben diepe sporen achtergelaten. Na jarenlange investeringen loopt het geld er nu uit met grote gevolgen voor ouders en hun kinderen. Ouders hebben door de hogere kosten bewust andere keuzes moeten maken, terwijl kinderopvang van grote waarde is voor zowel ouder als kind.

2. De markt is zeer divers. Zo zijn er commerciele en maatschappelijke organisaties, peuterspeelzalen, gastouders en kinderdagverblijven en zij werken samen met het onderwijs met een geheel eigen financieringssysteem.

3. Kinderopvang werd oorspronkelijk gezien als een arbeidsmarktinstrument. Het wordt nu ook steeds meer gewaardeerd als een pedagogisch instrument.

4. De financieringsstromen lopen door elkaar heen. Zo worden de VVE-programma's betaald door het ministerie van Onderwijs, peuterspeelzalen krijgen vergoedingen van de gemeente, ouders krijgen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

5. De regeldruk is enorm en divers. Niet alleen zijn er veel regels over hoe hoog een kapstok op de creche moet hangen. Er zijn ook verschillende regels voor scholen en voor naschoolse opvang. 

Ons standpunt

Maar al te vaak vinden wij dat er op het gebied van kinderopvang over ouders wordt gesproken en niet met. De bezuinigingen, de regels, de financieringstromen, het heeft allemaal direct impact op de kinderen en hun ouders. Daarom streven wij naar een integrale kindcentra waarbij kinderopvang en onderwijs op elkaar afgestemd zijn. Tot die tijd streven wij naar goede kinderopvang, minder onzinnige regels, goede communicatie, scholing voor pedagogisch medewerkers, maar voornamelijk voor een plek waar kinderen veilig kunnen spelen zodat ouders met een gerust hart kunnen werken. Kijk vooral ook bij ons dossier kinderopvang.

terug