Financiele onafhankelijkheid

'Dat meer vrouwen aan het werk gaan, is voor de Nederlandse economie van wezenlijk belang. Door de vergrijzing, de veelbesproken uitstroom van de babyboomers en de ontgroening, ontstaat er de komende jaren een structurele krapte op de arbeidsmarkt.  We zullen langer moeten doorwerken, we zullen anders moeten gaan werken en, misschien wel de belangrijkste factor, meer inactieve groepen moeten laten participeren in het arbeidsproces. De inactieve groep vrouwen vormt het belangrijkste verborgen arbeidspotentieel voor de Nederlandse economie. Een cijfer ter illustratie: er zijn 1,4 miljoen vrouwen in Nederland die niet werken. Terwijl we weten dat ongeveer 750.000 van die vrouwen wel degelijk behoefte heeft aan een baan.' 

(Bron: Nederlands Jeugd Instituut)

Ons standpunt

Wij zijn van mening dat elke vrouw en man mag bepalen hoe zij hun leven inrichten en werk en zorgtaken verdelen. We zijn echter ook van mening dat vrouwen en mannen beter op de hoogte moeten zijn van de gevolgen van minder werken. Het krijgen van kinderen is een emotionele beslissing met rationele gevolgen. Die gevolgen willen wij in kaart brengen en ouders over informeren, zodat ze hun keuzes kunnen maken. Daar proberen wij samen met partners en het ministerie van OCW aan te werken. 

 

 

Loesje_7.jpeg

terug