Nederland vs Europa

In 2012 verrichtte 80% van de mannen en 70% van de vrouwen van 15-64 jaar minimaal één uur per week betaald werk. Dit is ongeveer 11 procentpunten boven het gemiddelde van de EU. De arbeidsparticipatie van Nederlandse mannen is de hoogste van Europa, gevolgd door Oostenrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Bij de vrouwen staat Nederland op de tweede plek, achter Zweden en voor Denemarken. 

Zowel voor vrouwen als voor mannen heeft Nederland met afstand het hoogste percentage mensen met een deeltijdbaan in de Europese Unie (EU). Ruim 26% van de Nederlandse mannen en 77% van de vrouwen heeft een deeltijdbaan. Het gemiddelde van de EU ligt op 9% van de mannen en 33% van de vrouwen. Vrouwen in Duitsland, Oostenrijk, België en het Verenigd Koninkrijk hebben ook relatief vaak een deeltijdbaan, maar hier liggen de percentages tussen de 40 en 45%. Voor mannen scoren na Nederland, Denemarken, Zweden, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hoog met percentages tussen de 13 en 16%. In de 'nieuwe' EU-lidstaten zijn de percentages mensen met een deeltijdbaan het laagst (Eurostatnationaal kompas 2013).

Nederland geeft van alle EU-landen het minste uit aan gezinnen en kinderen. Het Europese bureau voor statistiek bekeek de sociale uitgaven van EU-landen. Van de totale sociale uitgaven, ging in 2011 slechts 4 procent naar kinderen en gezinnen. Kinderen en gezinnen komen in ons land daarmee op de laatste plaats. Geen enkel EU-land scoort in deze categorie zo laag. Zo besteedt nummer één Luxemburg bijvoorbeeld 16,5 procent aan kinderen en gezinnen.

Als we kijken hoe Nederland het binnen Europa doet wat betreft verlofregelingen loopt het nog verder uiteen. De duur van zwangerschapsverlof varieert in de 27 lidstaten tussen de 14 weken en twee jaar. In Scandinavische landen als Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben jonge moeders recht op 96, 52 en 50 weken betaald verlof. Nederland staat met 16 weken betaald verlof in de onderste regionen van Europa. 

OVERZICHT ZWANGERSCHAPSVERLOF IN EUROPA
Land maximum weken betaald verlof
Zweden 96 weken
Noorwegen 52 weken
Denemarken 50 weken
Italie 47 weken
Groot Brittanie 26 weken
Hongarije 24 weken
Tjechie 28 weken
Ierland 22 weken
Frankrijk 16 weken
Nederland 16 weken
Spanje 16 weken
Duitsland 14 weken
bron: www.mercerhr.com  

Nederland is wat betreft vaderschapsverlof (ook wel kraamverlof genoemd) met twee dagen betaald verlof de hekkensluiter van Europa. Ter vergelijking: in Engeland en Denemarken krijgen vaders onbetaald tien dagen vrij, in Zweden zijn beide ouders een jaar grotendeels betaald vrij.

Uit onderzoek van Mercer, een internationaal adviesbureau, blijkt dat 64% van de Nederlandse beroepsbevolking in 2011 een goede werk-gezin balans had. In 2006 was dit 76%. Meer vrouwen (68%) dan mannen (61%) konden een gezonde balans vinden. Werknemers tussen de 16 en 24 jaar lukt het het best met 70%. Terwijl de leeftijdscatagorie 25-34 het het minste lukt met 60%. Nederlandse werknemers vinden het belangrijk om gerespecteerd te worden gevolgd door een goede werk-zorg balans en de kwaliteit van de collega's. Geen enkel ander land in Europa hechtte zoveel waarde aan de eerste twee belangen.  

terug