Ouderschapsverlof

Ouders mogen tijdelijk minder gaan werken, om meer aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Zowel vaders als moeders hebben recht op minstens drie maanden onbetaald verlof tot het kind 8 jaar is. Sinds 1 januari 2009 hebben ouders recht op ouderschapsverlof van 26 maal hun wekelijkse arbeidsduur. Een totale verlofduur van 13 weken blijft echter gelden voor ouderschapsverlof dat al voor die datum is ingegaan. Ouders kunnen in de toekomst in overleg met de werkgever zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Dit staat in het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Opvallend is dat lang niet alle ouders van hun recht op ouderschapsverlof gebruik maken. Moeders maken meer gebruik van het ouderschapsverlof dan vaders. Bijna de helft van de moeders neemt het op tegenover een kwart van de vaders. Vaders namen in 2012 echter wel meer ouderschapsverlof op dan in 2009 (Emancipatiemonitor 2012).

 

terug