Bibliotheek

Nederland vs Europa

zondag 20 apr 2014

In 2012 verrichtte 80% van de mannen en 70% van de vrouwen van 15-64 jaar minimaal één uur per week betaald werk. Dit is ongeveer 11 procentpunten boven het gemiddelde van de EU. De arbeidsparticipatie ...

Tijdsbesteding van ouders

woensdag 2 apr 2014

Cijfers over de tijdsbesteding van ouders van Het Sociaal Cultureel Planbureau: Het hebben van kinderen heeft een grote invloed op de tijdsbesteding. Het drukst zijn onmiskenbaar ouders met jonge kinderen ...

Geschiedenis kinderopvang

dinsdag 14 jan 2014

De geschiedenis van de kinderdagverblijven begint eigenlijk al halverwege de achttiende eeuw. De kinderen van moeders die (moesten) werken brachten hun kinderen naar zogenaamde matressenschooltjes. Deze ...

Europa roept op lidstaten meer te doen aan kinderopvang

woensdag 8 jan 2014

Brussel, 3 juni 2013 Kinderopvang: Commissie vraagt lidstaten meer te doen De lidstaten moeten meer doen om het aanbod van kinderopvang te verbeteren, anders haalt de EU de arbeidsparticipatiegraad van ...

Vrouwen werken in Europa 59 dagen voor 'niets'

woensdag 8 jan 2014

Press release Brussels, 9 December 2013 Gender Pay Gap: Women in Europe still work 59 days 'for free', Commission report finds 16.2%: that’s the size of the gender pay gap, or the average difference ...

Handige kinderopvanglinks

maandag 25 nov 2013

We hebben een aantal handige wettelijke kinderopvanglinks op een rijtje gezet. Kwaliteitseisen Algemene Maatregel van Bestuur: Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Besluit basisvoorwaarden ...

Ouderschapsverlof

maandag 25 nov 2013

Ouders mogen tijdelijk minder gaan werken, om meer aandacht te besteden aan de opvoeding van hun kinderen. Zowel vaders als moeders hebben recht op minstens drie maanden onbetaald verlof tot het kind ...

Werkende ouders

vrijdag 22 nov 2013

Nederland telde in 2012 1,2 miljoen gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar, bleek uit cijfers van het CBS. Bij ruim de helft heeft de ene partner een voltijdbaan - doorgaans nog altijd de man - en ...